O nás

Základní údaje

Rychlý kontakt

Alena Říčková, administrativa

alena.rickova@pirati.cz

  • proplácení do 5000 Kč
  • předkládat vyšší záměry nad 10 000 Kč na program jednatelů (zasedání)
  • svolání schůzky jednatelů 8-10 dnů před zasedáním - poslat přehled termínů do kalendáře ihned po určení termínů zasedání
  • administrativa pro zasedání (podklady PDF očíslované)

Jednatelé republikového výboru

Olga Richterová, jednatelka
774 153 361 | olga.richterova@pirati.cz


Zdeněk Kubala, zástupce vedoucí jednatelky republikového výboru
602 351 561 | zdenek.kubala@pirati.cz

  • ednatelku
  • svolavání a organizace zasedání (vč. on-line) včetně technické stránky (zvuk), místa apod.
  • pozvánka na zasedání + program jednání, předsedání jednání o programu, rozdělení bodů mezi předsedající

Andrej Ramašeuski, jednatel
460000000 | andrej.ramaseuski@pirati.cz

  • web RV
  • archiv RV

Ondřej Melena, jednatel
ondrej.melena@pirati.cz

Jan Pošvář, jednatel
jan.posvar@pirati.cz

Rozdělení působnosti schváleno na poradě dne 11.4.2024.

Působnost RV podle vnitřních předpisů

Další pracovní nástroje