Trvalé pracovní skupiny

Stálé skupiny Republikového výboru jsou složené ze členů republikového výboru. Úkolem těchto skupin je podrobněji se věnovat úkolům republikového výboru podle. Návrh na zřízení pracovní skupiny může výboru předložit skupina alespoň tří členů republikového výboru, kteří se pak automaticky stanou jejími členy. Pracovní skupinu tvoří alespoň tři členové republikového výboru. Členové i nečlenové RV se nadále mohou sdružovat do pracovních a libovolných jiných skupin. Takové skupiny se mohou nazývat "zřízené republikovým výborem", pokud jejich založení bude schváleno alespoň způsobem obvyklým pro návrhy postupu, ať už při jednání na zasedání nebo na internetu."

Republikový výbor zřídil tyto své stálé skupiny:

 • Rozpočtovou pracovní skupinu, která zejména:
  a) předjednává výroční finanční zprávy, výsledky hospodaření a zprávy o kampani
  b) účastní se přípravy rozpočtu a rozpočtového výhledu
  c) sleduje čerpání rozpočtu v průběhu roku
  d) informuje RV o současném stavu (4x do roka).

  K členství ve skupině se přihlásili: Janka Michailidu, Dalibor Záhora, Dan Leština, Jan Bednařík, Daniela Weissová, Daniel Mazur

 • PaRo pracovní skupinu, která zejména:
  a) vyhodnocuje probíhající/proběhlé projekty podpořené z PaRo
  b) napomáhá při navrhování a organizaci PaRo.

  K členství ve skupině se přihlásili: Václav Žídek, Daniela Weissová, Dalibor Záhora

 • Programovou pracovní skupinu, která zejména:
  a) předkládá podněty do jednání o programových dokumentech a k volebnímu dohledu nad programy
  b) dohlíží na přípravu a předjednává nejdůležitější programové dokumenty na různých úrovních.

  K členství ve skupině se přihlásili: Janka Michailidu, Dan Leština, Jiří Rezek, Daniela Weissová, Daniel Mazur, Lydie Bartošová, Dana Balcarová, František Kopřiva

 • Technickou pracovní skupinu, která zejména:
  a) plánuje rozvoj technických systémů vlastněných CF ve spolupráci s jejich věcnými správci
  b) připravuje koncepci užívání a rušení technických systémů vlastněných CF
  c) zastupuje roli věcných správců tam kde nejsou určeni.

  K členství ve skupině se přihlásili: Janka Michailidu, Jan Bednařík, Daniela Weissová, David Novák

 • Senátní pracovní skupinu, která zejména:
  a) provádí volební dohled nad senátními volbami (protože jsou osobnostní, je namístě začít již u výběru kandidátů)
  b) komunikuje a kooperuje s kraji, našimi senátory (zkušenosti z kampaně) i volebním výborem
  c) posiluje předávání best practices.

  K členství ve skupině se přihlásili: Dalibor Záhora, Daniela Weissová, Marek Řebíček, Michal Gill, Lydie Bartošová, Dana Balcarová

 • Předpisovou pracovní skupinu, která zejména:
  a) připravuje úpravy předpisů ve spolupráci se členy dalších orgánů strany
  b) reviduje předpisy a případně navrhuje jejich refaktorizaci či zjednodušení.

  K členství ve skupině se přihlásili: Janka Michailidu, Jan Bednařík, Dalibor Záhora

 • Pracovní skupinu pro rozvoj odborně-politické sekce strany, která zejména:
  a) Dohlíží na rozvoj odborně-politických týmů a připravuje usnesení ohledně změny předpisů a úkolů podřízených týmů
  b) vysílá zástupce do společných pracovních skupin a orgánů ohledně tohoto tématu (v současnosti grantová komise, pracovní skupina k reformě).

  K členství ve skupině se přihlásili: Janka Michailidu, Dan Leština, Tomáš Unger, Dalibor Záhora