Usnesení RV 55/2019-B

Do § 7 Volebního řádu se doplňuje nový odstavec (3), který zní

(3) Nejpozději na začátku primárních voleb může příslušné fórum rozhodnout, že počet čelních kandidátů na listině je vyšší.

Následující odstavce se přečíslují.


Schváleno 03.11.2019 v jednání RV 55/2019 - Alternativní hlasovací systém.