Usnesení RV 55/2019-a

Republikový výbor, na základě §8 odstavce 5 Volebního řádu schvaluje následující alternativní volební systém pro primární volby:


Návrh alternativního hlasovacího systému pro společné volby v primárních volbách

  • Primární volby pro danou skupinu pozic společně v podle následujícího systému vícekolového hlasování.
  • V 1. kole mohou hlasující podpořit hlasem libovolný počet všech přijatelných kandidátů a určí tak kandidáty s většinovou podporou. Ti pak postupují do dalších kol.
  • V dalších kolech se hlasuje o každé pozici zvlášť, počínaje nejvyšší pozicí v dané skupině. V dalších kolech má v každém hlasování každý hlasující možnost udělit nejvýše jeden hlas. Ten kandidát, který obdrží v daném hlasování nejvíce hlasů, je zvolen na nejvyšší neobsazenou pozici v dané skupině, ostatní kandidáti postupují do hlasování o následující pozici.
  • V případě rovnosti hlasů v dalších kolech, rozhoduje počet obdržených hlasů v 1. kole; pokud je rovnost i zde, rozhodne los.
  • Pokud v 1. kole nepostoupí dostatek kandidátů pro obsazení všech obsazovaných pozic, následuje další vícekolové rozhodující hlasování tímto systémem, pokud fórum návrhem postupu nerozhodne jinak.


Schváleno 03.11.2019 v jednání RV 55/2019 - Alternativní hlasovací systém.