Usnesení RV 14/2020-a

Republikový výbor schvaluje záměr ve výši 320 tis. Kč na projekt Česko insPirativní.

Schváleno 27.02.2020 v jednání RV 14/2020.

Navrhni úpravu