Usnesení RV 12/2020-b

I. Republikový výbor předkládá celostátnímu fóru následující usnesení ke schválení v referendu:

Celostátní fórum odvolává členy republikového výboru volené celostátním fórem k 15. 4. 2021.

II. Republikový výbor pověřuje předsedajícího doručit usnesení I. až k 15. 3. 2021

Schváleno 24.02.2020 v jednání RV 12/2020.

Navrhni úpravu