Usnesení RV 8/2020-a

1) Republikový výbor předkládá celostátnímu fóru ke schválení v referendu následující návrh usnesení:

Celostátní fórum schvaluje předloženou výroční zprávu předsedy strany za rok 2019.

2) Republikový výbor doporučuje celostátnímu fóru tuto zprávu schválit.

Schváleno 14.02.2020 v jednání RV 8/2020.

Navrhni úpravu