Usnesení RV 7/2020-a

Republikový výbor zahajuje 1. kolo participativního rozpočtování v roce 2020 s těmito parametry:

a) Termín pro podání přihlášek do 30.4.2020,

b) Rozpočtový strop: 300 000,- Kč,

c) Počet hlasů na člena: 3 (tři),

d) Výše prostředků na hlas: 250,- Kč (Výše prostředků na jednoho člena je tedy 750,- Kč, na tři 2 250,- Kč.),

e) Nejpozdější přípustný termín ukončení projektu: 1.12. 2020

f) Minimální výše prostředků na projekt je 10 000,-

g) Při posuzování přijatelnosti projektů bude rozhodovat, zda mají nadregionální význam a zda je lze charakterizovat jako veřejně prospěšné

h) součástí přihlášky musí být způsob prezentace výsledků dovnitř i vně strany, který bude následně kontrolován

Schváleno 01.02.2020 v jednání RV 7/2020.

Navrhni úpravu