Usnesení RV 61/2019-a

Republikový výbor souhlasí s převedením 200 tis. Kč z položky provozní prostředky MO (záměr na Pirátské listy, nevyčerpán) do rozpočtu MSK na pořádání CF 2020

Schváleno 14.12.2019 v jednání RV 61/2019.

Navrhni úpravu