Usnesení RV 60/2019-c

Republikový výbor § 8 volebního řádu vkládá nový odstavec (6), který zní:

(6) Fórum sestavující kandidátní listinu může listinu sestavenou nejméně ze 3/7 v primárních volbách doplňovat o další kandidáty usnesením i bez konání primárních voleb.

Následující odstavce se přečíslují.

Schváleno 01.01.2020 v jednání RV 60/2019.

Navrhni úpravu