Usnesení RV 57/2019-3

V §4 rozpočtových pravidel se konec lhůty pro schválení rozpočtu krajského sdružení mění z 31.11. na 30.11.

Schváleno 04.12.2019 v jednání RV 57/2019.

Navrhni úpravu