Usnesení RV 57/2019-1

Republikový výbor ruší třetí bod usnesení RV 44/2019.

Schváleno 04.12.2019 v jednání RV 57/2019.

Navrhni úpravu