Usnesení RV 56/2019-b

Republikový výbor mění odst. (4) §4 svého jednacího řádu takto:

§ 5 Přístup na jednání

(4) Uzavřená jednání musí být zveřejněna nejpozději týden před koncem volebního období republikového výboru. (§26 OŘ)

(4) Zápis z uzavřeného jednání se zveřejňuje nejpozději měsíc před koncem volebního období republikového výboru, v němž pominul důvod uzavření. O pominutí důvodu rozhoduje předsedající, přičemž toto rozhodnutí oznámí všem účastníkům jednání alespoň týden před zveřejněním.

Schváleno 22.11.2019 v jednání RV 56/2019.

Navrhni úpravu