Usnesení RV 56/2019-a

Republikový výbor schvaluje zveřejnění všech uzavřených jednání RV ke dni 27. 11. 2019.

Schváleno 22.11.2019 v jednání RV 56/2019.

Navrhni úpravu