Členové

Republikový výbor se skládá ze čtrnácti členů volených po jednom krajskými fóry a dalších deseti až třiceti členů volených celostátním fórem (Článek 9, odstavec (2) Stanov České pirátské strany).
Navrhni úpravu