Kontaktní informace

Republikový výbor

(1) Republikový výbor upřesňuje předpisy přijaté celostátním fórem, připravuje podklady pro celostátní fórum a rozhoduje o některých dalších, zejména odborných záležitostech.

(2) Republikový výbor se skládá ze čtrnácti členů volených po jednom krajskými fóry a dalších deseti až třiceti členů volených celostátním fórem.

(3) Republikový výbor se svolává podle potřeby, na zasedání však nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání republikového výboru, které nesvolává předseda strany, musí být řádně oznámeno.

(4) Předseda strany svolá zasedání republikového výboru do 14 dnů, požádá-li jej o to víc než pětina jeho členů.

(5) Republikový výbor zejména

a. stanoví výši členských příspěvků a příspěvků registrovaných příznivců a lhůty pro zaplacení,
b. navrhuje zřízení komisí a odborů a schvaluje jejich statut,
c. schvaluje rozpočtová pravidla, pravidla hospodaření, rozpočet strany, výsledky hospodaření,
d. projednává a připravuje zprávy a návrhy pro celostátní fórum,
e. může schválit vzorové jednací a volební řády,
f. ukládá úkoly předsednictvu,
g. projednává a schvaluje základní programové a ideové dokumenty
h. projednává vyžádané průběžné zprávy předsednictva,
i. odpovídá za kandidátní listiny pro volby do veřejných funkcí, v mimořádných a odůvodněných případech může kandidátní listinu změnit,
j. rozhoduje v dalších celostátních záležitostech, kde by svolání celostátního fóra nebylo účelné nebo možné pro časovou tíseň,
k. projednává úkoly vrácené předsednictvem.

(Stanovy České pirátské strany)

Základní údaje

  Emailová adresa: rv@pirati.cz
  Podatelna (Redmine): podatelna
  Telefonický kontakt +420 605 458 159
  RV na wiki wiki.pirati.cz
  RV na fóru forum.pirati.cz
  Celostátní web www.pirati.cz

Každý člen strany má email ve tvaru: jmeno.prijmeni@pirati.cz


Navrhni úpravu