Zasedání v Rožnově pod Radhoštěm 06-09.09.2019

Zasedání v Rožnově pod Radhoštěm 06-09.09.2019

V první zářijový víkend se v Rožnově pod Radhoštěm setkal na výjezdním zasedání Republikový výbor, legislativní orgán České pirátské strany. Olga Richterová za republikové předsednictvo představila vyhodnocení pirátské strategie, pozornost byla věnována zejména situaci v jednotlivých odborech České pirátské strany. Členové výboru také za účasti senátora Lukáše Wagenknechta a analytika pirátského poslaneckého klubu Petra Fojtíka diskutovali přípravu na nadcházející krajské a senátní volby. Dalším hojně diskutovaným tématem byl pirátský institut, vědecká instituce zkoumající společenské jevy a politické mechanismy ve světle pirátských idejí, který se strana chystá zakládat. Svou vizi institutu v Rožnově představila jak Olga Richterová za republikové předsednictvo, tak členové strany Janka Michaillidu a Ivor Kollár. Součástí zasedání byl i neformální program a teambuildingový výlet.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu